Еңбек жағдайларын жақсарту және сырқаттанушылықты азайту, «ААМЖЗ»  АҚ қызметкерлеріне жұмыстан қол үзбей уақытылы шұғыл медициналық көмек және амбулаториялық қызметтер көрсету мақсатында 2023 жылғы 01 наурыздан бастап зауыттық Денсаулық сақтау пункті зауыттың орталық өту ғимаратының бірінші қабатында орналастырылды.

Қызметкерлер саны үш жүзден асатын кәсіпорындағы зауыттық фельдшерлік медициналық пунктке ҚНжЕ талаптарына сәйкес жөндеу жүргізілді. Зауытта зиянды және ауыр еңбек жағдайлары мен медициналық көмек көрсету және профилактикалық жұмыс тәртібі бар жұмыс орындарының болуын ескере отырып, денсаулық сақтау пункті қазір таңғы 7-ден кешкі 19-ға дейін жұмыс істейді.

В целях улучшения условий труда и снижению заболеваемости,  оказания своевременной неотложной медицинской помощи и  амбулаторных услуг работникам АО « АЗТМ»   без отрыва от работы, с 01 марта 2023 года заводской здравпункт размещён на первом этаже здания  центральной проходной завода.

В помещении произведён ремонт в соответствии с требованиями СНиП к заводскому фельдшерскому  медицинскому пункту на предприятии с численностью  персонала более  трёхсот человек. С учётом   наличия  на заводе рабочих мест с вредными и тяжёлыми условиями труда и порядками оказания медицинской  помощи и профилактической работы по профилю здравпункт  теперь работает с 7 часов утра до 19 часов вечера.